Bàn trà đôi mặt đá hình vuông, chữ nhật

1.550.000